Årsmøtet

Kjære medlemmer i Miljøpartiet De Grønne i Fjell!
Her kommer innkalling til årsmøtet i lokallaget, inkludert sakspapirer til møtet.
Årsmøtet er i år 10.2. kl 20:00 i gymsalen på Ekerhovd skule. Vi håper så mange som mulig av dere har mulighet til å ta turen til årsmøtet!
Dette er en fin anledning til å møte grønne mennesker fra lokallaget og være med å bidra til at partiet er aktivt og levende.

Program:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2: Val av ordstyrer, møtereferent og tellekorps

Sak 3: Presentasjon av årsmelding

Sak 4: Regnskap 2015

Sak 5: Budsjett 2016

Sak 6: Valg

2. februar 2016