Vår politikk

21. august 2015

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å ha fokus på miljøvern og bærekraftige løsninger i hele den kommunale politikken. Vi setter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken.

Vi vil ha en bygd som bevarer landbruk og grønne områder, og som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. En bygd med livskvalitet og trygghet, med gode møteplasser og arbeidsplasser.