Vil bruka Kystbygarasjen til parkering for bussreisar

27. august 2015

Grøne politikarar vil fylla opp Kystbygarasjen med bilar tilhøyrande folk som tar buss vidare. At garasjen står tom, medan det korkar seg på vegane, meiner dei illustrerer ein feil politikk. Tommy Hansen Hufthammer (frå venstre), Maria Thomassen, Rasmus Hanson og Jan Gunnar Hadler-Skogen. FOTO: Ketil Falch

Her kan du lese om møtet mellom MDG Fjell, MDG Sund og Rasmus Hansson
http://www.vestnytt.no/aktuelt/Vil-bruka-Kystbygarasjen-til-parkering-for-bussreisar-353404.html