Fjell og Sund MDG blir til Øygarden MDG

20. mars 2018

På årsmøtet 8.2.2018 ble det vedtatt at Fjell MDG og Sund MDG slås sammen til ett lokallag, Øygarden MDG.

Vedtaket er i henhold til tidligere årsmøtevedtak i begge lokallag.

Vårt nye styre består av:

  • Tommy Hansen Hufthammer, lokallagsleder, 1. vara kommunestyret, 2. vara kommite for drift – finans -forvaltning, nestleder klagenemda
  • Monica Alvheim,  styremedlem, kasserer, kommunestyrerepresentant, representant kommite for drift – finans – forvaltning
  • Tony Ågotnes
  • Martin Skadal
  • Maria Thomassen, vara