Tommy Hansen Hufthammer

2. kandidat, IKT Sjef

Tommy Hansen Hufthammer fra Ekerhovd er 2. kandidat på MDGs liste til kommunevalget i Fjell. Tommy er styremedlem i MDG Fjell og i MDG Hordaland.

Tommy var i tillegg landsmøtedelegat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland i 2015.

Bakgrunn for at Tommy meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne i 2014 er et ønske om å få bidra til at Fjell kommune skal opprettholde småskolene og de flotte bygdene våre samtidig som vi skal ta vare på natur og miljø når Straume by utvikles.

Videre, så ønsker Tommy mer åpenhet i forvaltningen i Fjell Kommune.

Tommy er utdannet elektronikkingeniør med tilleggsutdanning innen IT, ledelse og prosjektstyring og har bakgrunn fra Sjøforsvaret, maritime bedrifter og offentlig forvaltning. Tommy arbeider til daglig som IT sjef i BIR.