Monica Alvheim

1. kandidat, Tannhelsesekretær

Jeg vil ikke lenger stå på sidelinjen når viktige spørsmål om vår felles fremtid skal avgjøres. Jeg ønsker å bidra til et lokalsamfunn med fokus på trivsel, trygghet og livskvalitet for alle. Miljøpartiet De Grønne er derfor mitt soleklare valg. Det er det eneste partiet som prioriterer hensynet til miljøet og fremtidige generasjoner foran alle andre saker. Jeg har alltid vært opptatt av helse, naturvern og dyrevern. Og skole, eldreomsorg og helsetjenester er for meg viktigere saker enn å legge til rette for økt forbruk. Jeg vil arbeide for at kommunens innbyggere enkelt kan bli mer miljøvennlige, eksempelvis ved å forbedre kollektivtilbudet, etablere sykkelveier og legge til rette for et grønt, fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv. Jeg ønsker å være på lag med fremtiden!