Maria Thomassen

4. kandidat, Student (BI)

Vi må begynne å se bevist forbi vår egeninteresse. For å kunne bevare en levedyktig klode om et par hundre år, og for å ikke undertrykke andre både rundt oss og på andre siden av jorden. Det hele begynner i det små, Fjell kommune teller også med i det store regnestykket.

Det ble sagt at «bakeren» baker brød for sin egeninteresse, men at det i samme sleng gagner folket. Fordi de får brød på bordet. Problemet her, er at det finnes mange «bakere» som ikke gagner folket. Her kommer politikken inn. Vi må bevist rettleiing både «bakere» og folk flest. Særlig når det gjelder miljøhensyn og etikk. Dette er idag ikke godt nokk involvert i politikken og må undrende presses inn i 2015. Håper vi ikke står å presser på om et par år: stem det frem nå, sånn at det blir en selvfølge for alle parti i fremtiden.