Arve Henningsen

3. kandidat, Lærer

Natur og friluftsliv er svært viktige ressurser for samfunnet vårt, og jeg vil aktivt bidra til at Fjell kommune fortsetter satsingen på – og bevaringen av – sine unike turstier og friluftsmuligheter på best mulig måte. Jeg vil engasjere meg i etablering av flere gang- og sykkelstier, innfartsparkering og styrking av tilbudet om kollektivtransport. I mitt daglige arbeid i barnehage bruker vi mye tid på å lære at vi skal ta vare på, og dele, de godene vi har. Det vil også være en målsetting for mitt politiske arbeid at den fantastiske naturen vi kan nyte godt av, blir tatt vare på og delt med våre kommende generasjoner.