Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes torsdag8.2.2018 klokken 18:00 på møterommet i Bildøyhallen
Vi håper så mange som mulig av dere har mulighet til å ta turen til årsmøtet!
Dette er en fin anledning til å møte grønne mennesker fra lokallaget og være med å bidra til at partiet er aktivt og levende.

Program:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 2: Val av ordstyrer, møtereferent og tellekorps
Sak 3: Presentasjon av årsmelding
Sak 4: Regnskap 2017
Sak 5: Budsjett 2018
Sak 6: Valg

Sakspapirer: se lenke på SMS eller kontakt tommy@hufthammer.no
Vedlegg 1: Årsmelding
Vedlegg 2. Regnskap 2017
Vedlegg 3: Budsjett 2018

Vel møtt!