Årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes mandag 13.2.2017 klokken 18:00 på MDGs grupperom, Fjell Rådhus.

Vi håper så mange som mulig av dere har mulighet til å ta turen til årsmøtet!
Dette er en fin anledning til å møte grønne mennesker fra lokallaget og være med å bidra til at partiet er aktivt og levende.

Program:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 2: Val av ordstyrer, møtereferent og tellekorps

Sak 3: Presentasjon av årsmelding

Sak 4: Regnskap 2016

Sak 5: Budsjett 2017

Sak 6: Valg

Sakspapirer: se lenke på SMS eller kontakt tommy@hufthammer.no
Vedlegg 1: Årsmelding 
Vedlegg 2. Regnskap 2016
Vedlegg 3: Budsjett 2017

Vel møtt!
Vennlig hilsen styret i MDG Fjell